Kisthantering

Kistställ1

Kistställ

Crematec har levererat ett flertal kisthanteringssystem. Systemet är anpassat för att fungera i hela ledet, från bil till kylrum, inom krematoriet, samt från kylrum till kremationsugn. Systemet möjliggör en effektiv hantering av kistor utan tunga lyft för personalen. Kremationsugnens insättningsvagn är anpassad till systemet.

Kistställ2

Crematec har två olika modeller av kistställ. Den ena har fritt stående stolpar och är anpassat för två kistrader i höjd. Det andra systemet kan ta tre kistor i höjd och har då en stabiliserande tvärgående balk längst upp.

Kistställ3

Kistställen är av typ stolpmodell, med lätt rengörbara ytor. Ställen är slitstarka och funktionella. Stolparna levereras i rostfritt stål och är runda för att underlätta hantering med truck och undvika att kistan ”hakar” i kanter. Luft kan cirkulera fritt mellan kistorna.

Antal platser och höjd mellan kistplanen går att special anpassa till byggnadens krav. Nedersta kistan kan stå på golv eller hyllplan. Systemet är anpassat för användning med truck, men med anpassning kan det nedre hyllplanet användas med katafalk.

Kisttruck

En kista kan väga upp till 250 kilo och det krävs minst två personer för att lyfta den. Crematec kisthanteringstruck gör att en person själv kan hantera kistorna i krematoriet. Med trucken undviks tunga lyft och möjliggör en smidig hantering av kistor.

Kistställ4

Trucken klarar enkelt lutningar eller backar. Hjulen är extra höga för att klara ojämnheter eller nivåskillnader. Trucken har hjul i gummi för att inte skada känsligt golv och för att sänka ljudnivån.

Crematec kisthanteringstruck:

  • Kan lyfta från bil, golv, katafalk och hyllsystem.
  • Kistor kan matas direkt till Crematec införingsvagn inbyggd i golv.
  • Utrustad med tiltning för att enkelt lasta ut kistor från bil.
  • Extra stora hjul i gummi för känslig krematoriemiljö.

 

Kontakta försäljning

David Hägglund
david.hagglund@hoganasborgestad.com

Telefon:  026-457 32 69