Kremationsugn

UGN1

Ugnskonstruktion

Ugnens huvud- och efterbrännkammare är uppbyggda av högtemperatur beständigt och slaggresistent tegel. Genom flera lager högvärdig isolering och värmeåtervinning erhålls god driftsekonomi och låg yttemperatur. Konstruktionen är värmetekniskt väl utprovad och har tillsammans med avancerad datateknik givit en ugn med energisnål och miljövänlig drift.

UGN2

 

Hög kapacitet

Ugnens höga kapacitet har främst uppnåtts genom ett väl isolerat värmemagasin kring ugnsrummet, automatisk reglering av undertrycket samt avancerad processtyrning av förbrännings-luften.

UGN3
Kremationen sker därigenom snabbt och effektivt, en normal kremation tar 60-90 minuter.

Styrdatorn

Styrdatorn svarar för reglering av temperaturen i huvud- och efterbrännkammaren, undertrycket i ugnen, lufttillförsel, samt förebygger uppkomst av rök. Datorns styrpanel visar symboler som på ett tydligt sätt åskådliggör ugnssystem och kremationsförlopp.

ugn-5

 

Energiåtervinning

Kremationsprocessen i ugnen är exotermisk, dvs. mer energi avges från processen är vad som tillsätts. Överskottsenergin lagras i ett värmemagasin i taket av ugnen och utnyttjas i form av strålning samt till att förvärma förbränningsluften.

Miljökrav

All hantering sker bekvämt och hygieniskt, utan störande ljud eller obehaglig rök i lokalen. Ugnen har automatisk övervakning i huvud- och efterbrännkammare som resulterar i helt rök- och luktfria avgaser och mycket låga emissioner.

 

Kontakta försäljning

David Hägglund
david.hagglund@hoganasborgestad.com

Telefon:  026-457 32 69