Rökgasrening

 

RGRh

Crematecs erfarenhet av rökgasfilter till kremationsugnar går tillbaka till början av 90-talet. Vi levererar totallösningar där rökgasreningen är integrerad med kremationsugnen.

Miljökrav

Crematec kremationsugn är fri från rök och lukt och har lägre emissioner än konkur-renterna. Men för att eliminera kvicksilver och dioxiner krävs rökgasrening. Crematec uppfyller samtliga miljökrav i Europa idag, vilka är de tuffaste kraven i världen. Filtret uppfyller också alla arbetsmiljö-, hanterings- och kvalitetskrav.

RGRh2

Crematec rökgasrening

Vi tillhandahåller två olika typer av rökgaskylare, tubtyp och vattentyp. Dessa kan kom-bineras med tre olika filterlösningar. Rotorfilter med återvinning av absorbent. Pulver-metod med traditionell matning av additiv, och slutligen fastbäddsfilter.

Driftskostnad

Crematec rökgasrening har extremt låg förbrukning av additiv. Även elförbrukningen är också låg. Livslängden på filterstrumporna är lång och service och underhåll är billig. Det hela gör att Crematec rökgasrening har mycket låga driftskostnader.

Säkerhet

En kremationsugn skiljer sig från en industriugn. En kremationsprocess har extrema variationer i rökgasvolym och temperatur. Crematec rökgasrening kan hantera dessa variationer. Det finns en rad säkerhetsfunktioner inbyggda för att undvika filterbrand eller skador på filterstrumpor. Crematec rökgasrening är en av marknadens säkraste rökgasreningssystem.

Användarvänlig

Systemet är anpassat för drift i krematorium. Ett krematorium har en känsligare miljö än industrier. Därför har stor vikt lagts på bra hantering av avfall, samt enkel service och underhåll utan spill av sorbent, oljor eller kemikalier.

Crematec rökgasreningssystem

  • Låg driftskostnad – låg konsumtion av sorbent
  • Säkerhet – marknadens säkraste filter
  • Användarvänlig – anpassad för krematoriemiljö
  • Miljökrav – uppfyller dagens emissionskrav
  • Driftsäker  – få avbrott och stopp
  • Service – servicevänligt

RGRh3

Schematisk bild av rökgasreningsprocessen

 

Kontakta försäljning

David Hägglund
david.hagglund@hoganasborgestad.com

Telefon:  026-457 32 69