Service

2016-05-16

SERVICE

Vi finns här för dig! Vi har fullservicelösningar för dagligt underhåll av kremationsugnar. Crematec utför service av kremationsugnar typ Crematec, TABO och även andra märken.

Vår ambition är att vara bäst på marknaden för flexibel och behovsanpassad service. Vi är alltid anträffbara. Vi stärker vårt nätverk kontinuerligt och målet är en lokal representant på samtliga platser våra kunder finns. Vi är snabba på plats när vi behövs, fysiskt eller genom uppkoppling.


Närhet

Det är viktigt att ha nära till service. Crematec använder nästan alltid lokala servicetekniker som talar samma språk som kunden. Därigenom kan missförstånd undvikas och en effektivare service uppnås. Från reservdelslagret i Västerås och lokala reservdelslager i olika delar av världen levereras komponenter snabbt och effektivt.

Kunskap

Det krävs god kunskap för att ge god service. Kremationsugnar är tekniskt avancerade och det gör att servicetekniker behöver en gedigen utbildning. Crematec har ett grundligt utbildnings-program där varje servicetekniker får en skräddarsydd utbildning.

Kvalitet

Crematec levererar enbart komponenter av högsta kvalitet. Därigenom uppnås driftsäkerhet och en lång livslängd. Val av material och komponenter har växt fram från mer än 80 års erfarenhet av krematoriedrift.

Crematec service

  • Närhet. Snabb inställelsetid vid service och snabba leveranser av reservdelar.
  • Kunskap. Välutbildade och erfarna servicetekniker.
  • Kvalitet. Garanterad hög kvalitet på reservdelar och service.

Vi finns här för dig!