Användarträff i Västerås 23-24 september

2013-09-04

Användarmötet i Nässjö förra året var en stor succé. Vi följer nu upp träffen och planerar i samarbete med Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås för nästa möte den 23-24 september.

Bild Västerås

Användarträff Västerås