Byggstart för Crematec i Tromsø, Norge

2016-05-09

Tromsø krematorium under byggnation, Crematec installerar kremationsugn, filter och rökgaskylare våren 2016.

Tromsø krematorium