Kremationsstatistik 2014 Kremation ökar utanför krematorieorterna

2015-05-05

Kremationsstatistik 2014

 

Kremation ökar utanför krematorieorterna

Under 2014 minskade antalet kremationer med 1 030 till 71 280. Orsaken är främst att antalet avlidna samtidigt sjönk till 88 976, den lägsta siffran sedan mitten av 70-talet och 1 426 färre än 2013. Kremationsfrekvensen för hela riket var 80,1 procent – en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2013. 
Det kan man utläsa av den årliga kremationsstatistik som sammanställts av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, SKKF.