Crematec installerar nytt filter vid Helsinborgs krematorium

2016-05-09

Crematec installerar nytt filter vid Helsingborgs krematorium under våren 2016.