Första rökgasreningen i Finland

2013-05-02

Tammerfors nya krematorium är nu i drift. Det är första krematoriet i Finland med rökgasrening. Krematoriet är placerat vid kyrkogården i Kangasala strax utanför Tammerfors. De använder den modernaste varianten av Crematec VL-A kremationsugn och rotorfilter.


First flue gas cleaning in Finland

Tampere new crematorium is now in use. It is the first crematorium in Finland with flue gas cleaning. The crematorium is located at the cemetary in Kangasala just outside Tampere. They use the most modern Crematec VL-A cremator and rotor filter.